ULTRASONOGRAFIA (USG)

Pełny zakres ultrasonografii położniczej i ginekologicznej, w tym:

 • Ocena rozwoju ciąży: badania sondą pochwową (do 14 tyg.) i brzuszną
 • Badania rozszerzone w celu wykluczenia wad rozwojowych płodu
12 -14 tydzień ciąży: ocena rozmiarów i anatomii płodu, przezierności karkowej (NT), rozwoju kości nosowej (NB), przepływów krwi przez zastawkę trójdzielna serca i przewód żylny (DV), nadto ocena lokalizacji trofoblastu (łożyska), ilości płynu owodniowego i dlugości szyjki macicy.
Zbyt szeroki fałd karkowy (przezierność), niedorozwój kości nosowej lub/i nieprawidłowe przepływy przez zastawkę trójdzielną serca lub przewód żylny mogą świadczyć o zespole Downa - jest to wskazanie do dalszej diagnostyki prenatalnej.
Wykonujemy test PAPP-A - z krwi pacjentki - na podstawie wyników USG oraz poziomu białek PAPP-A i beta-HCG we wkrwi matki - wynik w postaci liczbowego ryzyka wystąpienia zespołów Downa, Edwardsa i Patau.
a także test PANORAMA - również z krwi pacjentki - badanie genotypu płodu z komórek płodowych przechodzących do krążenia matki; wynik w postaci kariotypu płodu, czułość badania ponad 99,5%.

20-22 tydzień ciąży: szczegółowa ocena wszystkich części ciała i narządów płodu wraz z dokładnymi pomiarami główki, brzuszka i kończyn, ocena lokalizacji łożyska, ilości płynu owodniowego i długości szyjki macicy (w razie potrzeby)

Ocena wydolności szyjki macicy: przezpochwowe badanie długości szyjki i ocena ujścia wewnętrznego (w dowolnym okresie ciąży)

Badania dopplerowskie - ocena przepływów w tętnicach pępowinowych, tętnicy środkowej mózgu oraz w tętnicach macicznych w następujących przypadkach:
 • rutynowo w każdej ciąży po 36 tygodniu
 • podejrzenie dystrofii płodu (IUGR)
 • nadciśnienie w ciąży (PIH - nadciśnienie pojawiające się w ciąży lub choroba nadciśnieniowa)
 • małowodzie
 • wszystkie inne przypadki ciąży wysokiego ryzyka
 • niesymetryczna lokalizacja łożyska na bocznej ścianie macicy
Badanie 4D (tzw. trójwymiarowe) wraz z dokumentacją fotograficzną lub nagraniem na płytę DVD - w dowolnym okresie ciąży.

Ocena narządu rodnego - ginekologiczna diagnostka ultrasonograficzna w następujących przypadkach:

 • rutynowa ocena anatomii narządu rodnego podczas kontrolnej wizyty ginekologicznej
 • mięśniaki macicy, wady rozwojowe macicy
 • torbiele i inne guzy jajników
 • niepłodność - ocena rezerwy jajnikowej, owulacji i kontrola stymulacji owulacji
 • zaburzenia miesiączkowania, obfite miesiączki
 • nieprawidłowe krwawienia z macicy
 • kontrola położenia wkładki domacicznej

Badania dopplerowskie w przypadkach guzów miednicy mniejszej w przypadkach guzów jajników, miednicy mniejszej oraz polipów endometrialnych wykonuje się badania techniką dopplerowską w celu oceny neoangiogenezy (tworzenia się nowych naczyń krwionośnych) i przepływów w tętnicach jajnikowych czy spiralnych (wewnatrz macicy) zmiany tzw. "podejrzane" ultrasonograficznie wykazują bogate unaczynienie oraz niski opór obwodowy w odpowiednich tętnicach, co jest możliwe do zobrazowania w badaniu dopplerowskim.

Badania sa wykonywane aparatem VOLUSON S 6 z możliwością obrazowania trójwymiarowego (4D)