CURRICULUM VITAE

I. Szkolenie

 • 1979 – Ukończenie Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1983 – 1985 - I & II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa
 • 1986 – Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; tytuł rozprawy: Analiza ultrasonograficzna wczesnej ciąży w aspekcie oceny biopsji trofoblastu – promotor prof. L. Wiśniewski
 • 1989 – Stypendium na Uniwersytecie im Erazma w Rotterdamie na Wydziale Biochemii i Genetyki Klinicznej, pod kierunkiem Prof. H. Galjaarda (3 miesiące)
 • 1996 – Kurs laparoskopii operacyjnej w Coimbrze (Portugalia)
 • 2005 – Kurs histeroskopii operacyjnej metodą Betocchiego w Warszawie
 • 1996 – 2009 - Kilka jednodniowych kursów i szkoleń w Polsce (Uroginekologia, Niewydolność układu żylnego kk. dolnych, Leczenie i profilaktyka niedokrwistości, Hormonalna Terapia Zastępcza, i in.).
 • 2006 – 2008 - Trzy staże szkoleniowe w Naukowo-Badawczym Instytucie Immunopatologii w Moskwie (kier. Prof. M. Abidov)
 • 2012 – 2014 - Kursy w zakresie ginekologii plastycznej (Klinika Medifem, Warszawa)

II. Zatrudnienie

1979 – 2001: Szpital Śródmiejski w Warszawie, Oddział Ginekologiczno-Położniczy:

 • 1979 – 83 staż i młodszy asystent
 • 1983 – 85 asystent
 • 1985 – 94 starszy asystent / specjalista
 • 1994 – 96 p/o Ordynatora Oddziału
 • 1996 – 2001.I.31 Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Śródmiejskiego

2001.II – 2004.XII.31 Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny w Warszawie:

 • 2001.II – 2004.II Główny Konsultant ds. Położnictwa i Patologii Ciąży
 • 2004.II – 2004.XII.31 p/o Ordynatora Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży

Od II / 2005 roku nieprzerwana praca (na podstawie umów cywilno-prawnych) w licznych Centrach Medycznych i Klinikach prywatnych oraz w SPZOZ Mińsk Maz., etc.:

 • 2005.II – 2006.II: SPZOZ dla Szkół Wyższych, W-wa, Mochnackiego 10 – Konsultant ginekolog
 • Od 2005.II – Praca w prywatnych Centrach Medycznych (Enel-Med, Lux Med, ADAD, City Clinic) oraz Klinikach Operacyjnych (Iatros, Medifem) – tamże wykonuję operacje ginekologiczne i położnicze do dnia dzisiejszego.
 • Od 2005.V – Współpraca konsultacyjna z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym w Mińsku Mazowieckim (dyżury, porody, operacje, laparoskopie, etc.)
 • Od 2005. VI – Współpraca z Naukowo-Badawczym Instytutem Immunopatologii w Moskwie, kierownik, prof. M. Abidov, w tym:
  • kilkakrotne staże szkoleniowe w Moskwie i Nalcziku (certyfikat potwierdzający odbycie stażów oraz posiadane umiejętności, uprawniający mnie do leczenia immunologicznego)
  • tłumaczenie wykładów prof. Abidova na język polski i uczestniczenie w jego wykładach w licznych klinicznych ośrodkach w Polsce oraz własna polska prezentacja nowych metod leczenia immunologicznego w wybranych chorobach
  • wdrożenie szerokiej i nowatorskiej diagnostyki immunologicznej z możliwością konsultacji i interpretacji wyników
  • wdrożenie leczenia immunomodulacyjnego unikalnym preparatem, wynalezionym i opatentowanym przez prof. Abidova.
  • współpraca przy opracowywaniu patentów zgłoszonych w Polsce oraz do PCT (biuro europejskie) oraz do USPTA (Stany Zjednoczone)

Ponadto:

 • 1984. IX – XI: Nordwest Krankenhaus, Frankfurt/M (Niemcy) - staż na oddziale ginekologicznym
 • 1985 – 89: Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - 1/2 etatu w Zakładzie Genetyki
 • 1989.VI – IX.: Sokoto Clinic, Sokoto (Nigeria) - gł. konsultant d/s ginekologii i położnictwa

III. Dorobek naukowy

 • 11 prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym
 • 1 praca naukowa opublikowana w piśmiennictwie zagranicznym
 • 2 prace wysłana do publikacji
 • Udział w Programie CVS (Chorion Villi Sampling) w Zakładzie Genetyki CZD (1984-89) – wykonanie pierwszej w Polsce diagnostycznej biopsji trofoblastu w I trymestrze ciąży
 • Czynny udział w Zjazdach i Konferencjach naukowych, także w posiedzeniach okrągłego stołu poświęconych diagnostyce prenatalnej
 • Wykład o immunologicznym leczeniu poronień nawykowych na konferencji międzynarodowej „Nowe trendy w terapii immunologicznej” w Lublanie, Słowenia, 2011 r.
 • Wykład o powikłaniach cięć cesarskich elektywnych i w czasie porodu na konferencji międzynarodowej „Powikłania zapalne i choroby zakaźne w chirurgii”, w Krasnodarze, Rosja, 2012 r.
 • Wykład o rewitalizacji punktu G, wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej, w Warszawie, 2013 r.
 • 3 referaty wygłoszone na posiedzeniach PTG
 • Kilkanaście wykładów i prelekcji o nowych metodach leczenia immunologicznego w ośrodkach klinicznych w Polsce (m.in. WIM Warszawa, AM Lublin, PAN Poznań, PAN Warszawa, Śląska AM,  itd.) oraz w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego.
 • Udział w licznych Kongresach i Zjazdach krajowych i zagranicznych, m.in. FIGO 2003 (Santiago) i 2010 (Kapsztad), Światowych Zjazdach Endokrynologii Ginekologicznej 1999 (Buenos Aires), 2000 (Jerozolima), 2001 (HongKong); Kongresach Europejskiego Tow. Onkologii Ginekologicznej 1995 (Knokke), 1996 (Coimbra), 2003 (Bruksela), 2005 (Stambuł), Ginekologii Operacyjnej 2000 (Wenecja);  PTG 1996, 2000, 2003, 2005, 2009 i wielu innych.
 • Odznaczenie medalem im. Pawła Erlicha przez Moskiewską Akademię Nauk Naturalnych za osiągnięcia naukowe – 2008 r.
 • Jestem Członkiem-Założycielem i wiceprezesem założonego w 2012 roku Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej – PTGP (z siedzibą w Warszawie)
 • Prowadzenie szkoleń w PTGP (zakończonych wydawaniem certyfikatu)

IV. Główne punkty zainteresowania w praktyce medycznej:

 • Ultrasonografia położnicza i ginekologiczna w pełnym zakresie, włącznie z badaniami dopplerowskimi
 • Opieka nad pacjentkami z poronieniami nawykowymi lub/i niewyjaśnionymi przyczynami niepłodności oraz niepowodzeń IVF – diagnostyka immunologiczna i leczenie
 • Operacje laparoskopowe
 • Operacje ginekologiczne i cięcia cesarskie
 • Ginekologia kosmetyczna wraz z operacjami korekcyjnymi

V. Varia

 • Znajomość języków – bardzo dobra: angielski, rosyjski - bierna (możliwość czytania prac naukowych): niemiecki, włoski i hiszpański
 • Ukończona średnia szkoła muzyczna w klasie fortepianu
 • Zainteresowania: muzyka klasyczna, sport, film, podróże
 • Czynne uprawianie sportu: narciarstwo, tenis, ping-pong, koszykówka, brydż, szachy
 • Jestem autorem książki beletrystycznej Apsara, wydanej w III.2011 przez Świat Książki

CERTYFIKATY