BADANIA IMMUNOLOGICZNE

Jestem współpracownikiem prestiżowego Naukowo-Badawczego Instytutu Immunopatologii w Moskwie.

Dyrektor: Prof. M.T. Abidov, światowej sławy immunolog

Posiadam certyfikat otrzymany po stażach w Instytucie w latach 2005 - 2008

W przypadkach współistnienia chorób ginekologicznych, niepłodności lub ciąży z chorobami o podłożu immunologicznym oraz we wszelkich niewyjaśnionych przypadkach poronień, zaburzeń rozrodu, zespołów bólowych, endometriozy, itd. mogę wykonać, wysokospecjalistyczne badania immunologiczne, zinterpretować je, a także prowadzić leczenie immmunomodulacyjne

Kiedy?

 • Choroba Hashimoto i inne postacie niedoczynności lub nadczynności tarczycy
 • Choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • Choroba wrzodowa żołądka i XII-cy z częstymi zaostrzeniami
 • Astma oskrzelowa
 • Rumień guzowaty
 • Stwardnienie rozsiane (SM)
 • Toczeń trzewny
 • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
 • Łuszczyca
 • Częste i nawracające infekcje w drogach moczowych i rodnych
 • U mężczyzn zapalenia gruczołu krokowego
 • Sarkoidoza
 • Cukrzyca o nagłym początku na tle zmian zapalnych trzustki
 • Retencyjne formy wirusów dające częste nawrotowe infekcje lub niespecyficzne objawy chorobowe

Co?

 • Zakres badań jest indywidualnie dobierany do sytuacji pacjenta - obejmuje ocenę procesu autoimmunologicznego, obecność tzw. odpowiedzi prozapalnej typu Th-1, cechy odpowiedzi komórkowej (limfocyty) oraz odpowiedzi humoralnej (produkcja białek o potencjalnie cytotoksycznmym działaniu na dowolny narząd organizmu oraz markery stanu zapalnego) - interleukiny, TNF alfa, interferon gamma, neopteryna, itd.
 • W przypadkach poronień nawykowych wykonuję także badania w kierunku trombofilii - nabytej (zespół antyfosfolipidowy) oraz wrodzonej (do wykluczenia genetycznych mutacji niektórych czynników krzepnięcia włącznie)
Badania są wykonywane wyłącznie w laboratoriach z certyfikatem Unii Europejskiej
Każdy pacjent otrzymuje ode mnie wyniki wszystkich badań wraz z komentarzem i zaleceniami
Wykaz badań
 • Profil limfocytarny - ocena komórkowej odpowiedzi immunologicznej
 • Krążące kompleksy immunologiczne (CIC)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe ANA i 11 podtypów
 • Cytokiny / Interleukiny: IL-1,2,4,6,10 (ocena odpowiedzi humoralnej pro- lub przeciwzapalnej)
 • TNF alfa, Interferon gamma (ocena odpowiedzi humoralnej pro- lub przeciwzapalnej)
 • Neopteryna - najczulszy wskaźnik stanu zapalnego (ocena odpowiedzi humoralnej pro- lub przeciwzapalnej)
 • Poziom dopełniacza C3, C4
 • Poziomy Immunoglobulin IgA, IgG, IgM
 • Antygen HLA B-27
 • Przeciwciała przeciwtarczycowe aTPO i aTG (odpowiedzialne za chorobę Hashimoto)
 • Przeciwciała przeciw wirusom cytomegalii (CMV), różyczki (Rub) i Ebsteina-Barra (EBV) - IgG
 • Przeciwciała przeciwko toksoplazmie (IgG)
 • Przeciwciała przeciwko Listerii.
niewielkie podwyższenie poziomu IgG (przy ujemnym IgM) świadczy o kontakcie z drobnoustrojem w przeszłości, bez znaczenia klinicznego. Jednak utrzymujący się wysoki poziom IgG, np. CMV lub EBV > 500 świadczy o przetrwaniu wirusa w organizmie, a zatem możliwej reakcji prozapalnej, gdy wirus się replikuje, a pierwotniak toksoplazma uaktywnia. Według nowoczesnej teorii prof. Abidova, to właśnie retencyjne formy drobnoustrojów są pierwotną przyczyna chorób autoimmunologicznych.
Jeśli powyższy zestaw badań nie wyjaśni sytuacji, to w przypadkach niepłodności i poronień nawykowych proponuję wykonanie II rzutu badań, który obejmuje:
 • MLR - badanie odpowiedzi immunologicznej na limfocyty partnera
 • LCT - obecność przeciwciał limfocytotoksycznych, nieprawidłowa reakcja na material immunologiczny partnera
 • Badania układu zgodności tkankowej HLA
Przypadkowa zgodność może być przyczyną poronień lub zaburzeń implantacji jaj płodowego
W razie potrzeby zakres testów można rozszerzyć o inne niezbędne badania
Nadto w przypadkach poronień nawykowych badania w kierunku trombofilii:

A. Wrodzonej
 • Mutacja czynnika V krzepnięcia typu Leyden
 • Mutacja czynnika II krzepnięcia typu G20210A
 • Polimorfizm 4G/5G genu PAI-1
 • Poziom białek S i C
 • Antytrombina III
 • Homocysteina (jej obniżony poziom odpowiada mutacji genu MTHFR, odpowiadającego za jeden z rodzajów trombofilii)

B. Nabytej
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM
 • Inne przeciwciała obecne w zespole antyfosfolipidowym (zespół ten odpowiada za ok.. 5% poronień nawykowych)
 • Czynnik RF
Badania są wykonywane wyłącznie w laboratoriach z certyfikatem Unii Europejskiej, część w Klinice Uniwersyteckiej w Berlinie.